רשימת מקורות

אופלטקה , י׳ וחפר – ענתבי א׳ . ) . ) 2009 מנהיגות פדגוגית ומוסרית בבתי הספר של המושבות בגליל בתחילת המאה העשרים : מספר תובנות מתוך כתביו של המנהל יהודה ענתבי . דור לדור , ל " ד , . 127 - 101 אלבוים – דרור , ר ‘ ) . ) 1986 החינוך העברי בארץ ישראל . ירושלים : הוצאת יד בן צבי . גבתון , ד ‘ וחן , מ ‘ ) . ) 2003 הכשרה של מנהלי בתי ספר כמנהיגים ציבוריים ומוסריים . בתוך , י ‘ דרור , ד ‘ , נבו , ור ‘ שפירא ) עורכים ( , תמורות בחינוך : קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים ) עמ ‘ . ) 406 - 391 תל אביב : הוצאת רמות . גלי , י ‘ ) . ) 1983 ההתנהגות האדמיניסטרטיבית של מנהלי בתי ספר על – יסודיים . עיונים בחינוך , . 305 - 283 , 38 - 37 דגן , מ ‘ ) . ) 2001 מנהיגות וניהול : לתפקידו של מנהל בית הספר בחינוך הדתי . בשדה חמ " ד , תשס " ו , . 3 - 1 דרור , י׳ . וטילינגר , ר׳ . ) . ) 1997 הקורסים האקדמיים למנהלים : השוואה בין תכנית אוניברסיטת חיפה לתכנית מכללת אורנים ) . ) 1980 - 1995 עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 126 - 103 , 21 משרד החינוך והתרבות ) . ) 1994 נושאי התפקידים בבית הספר . חוזר מנכ " ל מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ