שינויים בתפקיד המנהל החל משנות התשעים

הרפורמות החינוכיות רחבות ההיקף שנערכו בשנות התשעים במדינות מערביות רבות מובילות להמשגות קונספטואליות חדשות של תפקיד הניהול בבית הספר . בשנים אלו אנו עדים , כפי שכבר צוין בפרקים הקודמים , לשינויים רבים בארגון וניהול מערכות חינוכיות בעולם , כפתיחת אזורי הרישום ) בחירת הורים ( , ניהול עצמי , אחריותיות בחינוך , הכנסת מבחנים משווים ובינלאומיים , שימת דגש על רב – תרבותיות וכדומה . זאת ועוד , יותר ויותר מתחומי אחריותו של המנהל הוגדרו בהתאם לעמידה בסטנדרטים ברורים : היה עליו לדאוג לכך שתלמידי בית ספרו יעמדו במבחני ההישגים בהצלחה ) . ) Doud & Keller , 1998 תוכניות לשיתוף הורים , למשל , נתפסות ככאלה העשויות לשנות את התפקידים המסורתיים ותחומי האחריות של המנהל , בעיקר בשל הגבולות השבריריים שבין הסביבה לבית הספר , והדרישה להיענות , רבה מבעבר , לדרישות הסביבה לאחריותיות ולשיפור התהליך החינוכי . צארלס קרצ ‘ נר ) Kerchner , 1988 ( גרס כי יכולתם של הורים לבחור את בית הספר של ילדם תשנה מן היסוד את טבעו של ניהול בית הספר , וג ‘ רי קראו ) Crow , 1992 ( הוסיף ואמר , כי מנהלים בסביבות של בחירה יהוו מנהלי בי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ