ניהול חינוכי הלכה למעשה

עד כה עסקנו בהיבטים הנורמטיביים בתפקיד מנהל בית הספר , קרי , במשימות ובמיומנויות הנתפסות כראויות לשם ביצוע אפקטיבי בתפקיד הניהול . אולם , המציאות לרוב איננה תואמת את התפיסות האידיאליות והערכיות של התפקיד . ובעצם , השאלות הרלוונטיות לא פחות הן , כיצד פועל המנהל במציאות היומיומית ? אילו פעולות ומשימות כלולות בתפקידו ? באילו צעדים נוקטים מנהלים על מנת לבצע את משימותיהם הלכה למעשה ? לצד מתן מענה לסקרנות גרידא , התשובות לשאלות אלו עשויות לסייע בידינו למפות ממדים מעשיים בעבודה הניהולית בבית הספר . באמצעות מחקרים שבחנו בצורה שיטתית את עבודת המנהל במציאות הבית ספרית , אנו יכולים לקבל מושג ראשוני על עבודתם של מנהלים . שיטות ככתיבת יומן עבודה יומי , שבו המנהל מציג את מהלך עבודתו , תצפית בעבודת המנהל , או ראיונות פתוחים עם מנהלים , מסייעות בידנו לקבל תמונה רחבה על תפקיד המנהל בשגרת היומיום . מחקרי עבודת המנהל , בהם נדון כאן , ניסו להציג תמונה מדויקת של מאפייני התפקיד הניהולי ותוכנו . התיאורים סייעו בקבלת מידע על התנהגות התפקיד של המנהלים , משך זמן עבודתם , הדרך בה הם עוסקים במשימות השונות ומגוון ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ