מיומנויות ניהוליות והכשרת מנהלים

ביצוע משימות הניהול בצורה אפקטיבית מחייב רכישתן של מיומנויות ספציפיות . פיטר דרוקר ) Druker , 1974 ( מונה ארבע מיומנויות מרכזיות הנחוצות למנהל : ) 1 ( יכולת קבלת החלטות יעילה ; ) 2 ( תקשורת בתוך הארגון ומחוץ לו ; ) 3 ( שימוש נכון בשליטה ובהשפעה ; ) 4 ( שימוש נכון במכשירים אנליטיים שמקורם במדע הניהול ) תכנון , תיאום וכיוצא בזה ( . מתוך הספרות הנורמטיבית במינהל החינוך שעוסקת במיומנויות הנחוצות למנהלי בתי ספר ) , ) Jones , 2005 אנו למדים על מגוון רחב של מיומנויות וכשרים " אידיאליים ” , בהם מיומנות ניהול צוות , אימונו והנעתו בעבודה , יכולת בניית תרבות קולגיאלית בין הצוות , יכולת לפתור בעיות רבות במקביל , יכולת לנתח נתונים , יכולת תכנון אסטרטגי , יכולת לקדם חזון , כושר משא ומתן ושכנוע , רגישות לצרכים של אחרים ויכולת לניהול המשאב האנושי בארגון . כריס ג ‘ יימס ורוס וינס ) James & Vince , 2001 ( סבורים כי יכולת להפחית עומס ונושאים טפלים בעבודה , לצד היכולת להתמודד עם התסכול הכרוך בטיפול סיזיפי בבעיות של אחרים הן מיומנויות חשובות למנהל בתי ספר בימנו . לדידם , המנהל צריך לרכוש מיומנויות שיסייעו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ