משימות המנהל ותחומי אחריותו

המשמעויות התרבותיות – חברתיות שיוחסו לתפקיד מנהל בית הספר מאז נוסד תפקיד זה במערכות חינוכיות , לצד ההשפעה הלוקלית הרבה על עיצובו , מגלים תפקיד המורכב ממשימות רבות ומגוונות , המשתנות לאורך השנים . במילים אחרות , משימות המנהל ותחומי אחריותו הם תוצאה , בין השאר , של הסדרים חברתיים , ארגוניים ותרבותיים . למשל , מדיניות חדשה או רפורמה מבנית מנסחות מחדש את המשימות ותחומי האחריות של המנהל במקום נתון . בפרק על מנהיגות ננסה להתחקות אחר ההשתלשלות ההיסטורית בתפיסת משימותיו של המנהל ותחומי אחריותו לאורן של תיאוריות מנהיגות חדשות ) כמנהיגות פדגוגית , מנהיגות מעצבת , מנהיגות מפוזרת ( . כאן , ננסה לעמוד בקצרה על המשימות הניהוליות של המנהל , כפי שאלה הופיעו בספרות הנורמטיבית שדנה בניהול בית ספרי , קרי הספרות שעסקה בהיבטים האידיאליים , הרצויים ו " הנכונים ” בתפקיד זה . נפתח ונאמר , כי לניהול אין שום מעמד בפני עצמו , כלומר , משימותיו של המנהל מכוונות למימוש מטרות ארגוניות , ואינן למען עצמן . משימותיו של מנהל בארגון המודרני מיועדות לאפשר תפעול אפקטיבי של הארגון והשגת מטרותיו בצורה יעילה . משימתו העיקרית ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ