הרקע ההיסטורי לתפקיד ניהול בית הספר

צמיחתה של המדינה המודרנית , המתועשת , העירונית במהותה , לוותה בהתפתחותם המואצת של מוסדות וארגונים תעסוקתיים . בהשראת הרוח הרציונלית נתפסה התארגנות חדשה זו כאמצעי להשגה יעילה ואפקטיבית יותר של מטרות החברה והמדינה . טרם הופעתן של צורות התארגנות אלו , היוותה המשפחה כיחידה חברתית את הבסיס המרכזי לייצור ולהספקת השירותים והמוצרים , לעתים קרובות לצד בית מלוכה שניהל את חיי המדינה או הממלכה . כלל בני המשפחה עבדו בשדה או בבית המלאכה הקטן , והם היו העובדים והמנהלים בתהליך הייצור שהתבצע בימים ההם ) . ) Druker , 1974 ארגוני הייצור הגדולים , תוצרי המהפכה התעשייתית ותהליכי העיור והחילון בחברה המערבית , התאפיינו במועסקים רבים האמונים על תהליך הייצור ההמוני , שרווחיו מופנים לבעל המפעל . תפעולם התקין והיעיל של עובדים אלה חייב הקמתה של שדרת מנהלים אשר עיקר תפקידם היה תכנון , ארגון , תיאום ובקרה , כפי שהניחו הוגי הדעות הראשונים בתורת הניהול והארגון ) שהוזכרו בפרק הראשון של ספר זה ( . הופעתה של שדרת המנהלים בשנות העשרים של המאה הקודמת בארצות הברית בהיקף נרחב , ציינה ביתר שאת , את תחילתה של תקופת הניהול המו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ