פרק תשיעי תפקיד המנהל - לבו של בית הספר

מבין מגוון התפקידים הקיימים בארגון החינוכי , תפקיד מנהל בית הספר נתפס כתפקיד המשמעותי ביותר להצלחתו של ארגון זה ולתפעולו . בעוד שהמורים והצוות החינוכי מצטיירים כאחראים על הנעשה בתהליכי ההוראה – למידה בכיתות , הרי שהמנהל אחראי על כלל הפעולות הפדגוגיות ועל התהליכים הארגוניים המתרחשים בבית ספרו . אולי בשל כך , תפס חקר תפקידו של המנהל מקום מרכזי בשיח של מינהל החינוך מאז היווסדו כתחום מחקר אקדמי . רמזים על תפקידיו של מנהל בית הספר הופיעו בפרקים הקודמים . מהדיון על ההיבטים הארגוניים של בית הספר , למשל , למדנו כי המנהל מפעיל כוח והשפעה , משחק במגרש המיקרו – פוליטי של בית הספר , מעצב ומשנה את התרבות הארגונית , מבנה קשרים עם הקהילה ואמון על הנעתם של המורים . הדיון על מקומו של הפרט בבית הספר הציג היבטים בקריירה של המנהל , כמו התפתחות מקצועית , שביעות רצון ומחויבות לעבודה . הפרק הנוכחי , הפותח את השער השלישי של הספר , מציג גישה פונקציונלית לחקר תפקידיו ומשימותיו של המנהל , כרקע לפרקים הבאים שיתמקדו בהיבטים שונים בניהול ובמינהל הבית ספרי . פרקים אלה , בניגוד מה לקודמים , משלבים בין תיאוריה למעשה ;...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ