רשימת מקורות

אופלטקה , י ‘ ) . ) 2002 שחיקה והתחדשות : סיפור חייהן של מנהלות בתי ספר בישראל . באר שבע : הוצאת אוניברסיטת בן גוריון . ארז , מ ‘ . וגולדשטיין , י ‘ ) . ) 1981 לחץ ארגוני בתפקידו של מנהל בית ספר יסודי . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 59 - 44 . 9 לסינגר , ש ‘ . ופרידמן , י ‘ ) . ) 1999 תרומתם של גורמי לחץ חוץ בית – ספריים ופנים בית –ספריים לניבוי שחיקת מנהלי בתי ספר . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 61 - 27 , 24 מאסי , נ ‘ וסומך , א ‘ ) . ) 2001 הקשר בין דתיות יהודית לשחיקת מנהלי בתי ספר . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 120 - 85 , 25 פרידמן , י ‘ ) . ) 1995 להיות מנהל בית הספר : לחץ , שחיקה והתמודדות . ירושלים : מכון סאלד . פרידמן , י ‘ ולוטן , א ‘ . ) . ) 1993 לחץ ושחיקה בהוראה : גורמים ודרכי טיפול . מכון סאלד : ירושלים . שירום , א ‘ ) . ) 1997 שחיקת מורים במערכת החינוך : סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית . עיונים במינהל ובארגון החינוך , . 101 - 61 , 21 - Alison , D . G . ) 1996 ) . Coping with stress in the principalship . Journal of Educa tional Administration , 35 ) 1 ) , 39 ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ