גורמי שחיקה בעבודה

חקר מקורות השחיקה מתמקד , מצד אחד , בגורמי אישיות המועידים אדם לשחיקה , ומצד שני במאפיינים הארגוניים והמקצועיים המזרזים שחיקת עובדים . חוקרים המתמקדים בהיבט האישיותי מנסים לזהות את מאפייני הטיפוס האישיותי החשוף יותר מאחרים לשחיקה בעבודה , ואת דרכי ההתמודדות שבהן נוקטים אלה שאינם נשחקים בעבודתם . חוקרים המתמקדים בהיבט הארגוני מנסים לזהות גורמים ארגוניים המשפיעים על שחיקתם של העובדים . חוקרים אלה שואלים , באיזה סוג של ארגון השחיקה שכיחה יותר ומה הם מאפייני הארגון המונעים שחיקה . בהתייחס לגורמים האישיותיים , הרי שקיימת הסכמה כי אלה הנוטים להישחק הם אנשים רגישים , אנושיים , מסורים , אידיאליסטים , המכוונים לזולת ) , Cherniss , 1980 ; Pines . ) 1995 אלה אנשים הנוטים לדאגנות , מופנמים , ומגלים התלהבות והזדהות – יתר עם זולתם . פרוידנברגר ) Freudenberger , 1974 ( גרס , כי השחיקה פוגעת בעיקר באישיות מסוג מסוים , אישיות שמאפייניה הם שאפתנות , דחף עז להישגיות , וסטנדרטים גבוהים בעבודה . המעניין הוא , שתקופת אמצע הקריירה מעוררת לעתים תחושת שחיקה בעובדים החשים כי לא הצליחו לממש את מטרותיהם או את האת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ