שחיקה בעבודת המורה והמנהל

במהלך העשורים האחרונים , תופעת השחיקה בעבודה זכתה להתייחסות מחקרית רבה במדעי החברה , ועובדים ממקצועות שונים שימשו מושא מחקר על הגורמים , התהליכים , ההשפעות ודרכי ההתמודדות עם שחיקה נפשית בעבודה . שחיקה נתפסת כחוויה רגשית שבה המשאבים האנרגטיים של העובד מתרוקנים , בעיקר לאחר תקופה ממושכת של לחצים בעבודה ) , Capel .. ) 1987 הנסיגה הפסיכולוגית שחווה עובד שחוק מתבטאת בירידה ברמת מחויבותו לעבודה , תחלופת עובדים , נטייה לאלימות , מעורבות בתאונות בעבודה והיעדרויות מהעבודה ) , Pines . ) 1995 מורים שחוקים , מקנים לתלמידיהם פחות ידע , ממעיטים בתשבוחות לתלמידים , מתעלמים מרעיונות של תלמידים ומצויים בפעילות גומלין מועטה עמם ) , Beer & Beer . ) 1992 המושג " שחיקה ” הופיע לראשונה בכתביו של הרברט פרויידנברגר ) , Freudenberger , ) 1974 אשר גיבש את התפיסה הראשונית של המושג מתוך טיפול בעובדי מרכזי בריאות הנפש ועובדים סוציאליים . הרכיבים העיקריים בהגדרת השחיקה אצל פרויידנברגר הם תחושת כישלון ותשישות נפשית וגופנית . מאז פורסמו מחקרים רבים העוסקים בסוגיות השחיקה , שהסתמכו על מודלים שונים לתיאור התופעה . כך ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ