דרכי התמודדות עם לחץ בעבודה

הנכונה לבחינת נושא זה מזוהה עם פרספקטיבת ההתניות : אסטרטגיית ההתמודדות היא פונקציה של תכונות גורם הלחץ . ברוח זו , אדגר שיין ) Schein , 1978 ( הציע ארבעה צעדים להתמודדות עם לחצים . הצעד הראשון כולל אבחון המצב וזיהוי המקורות האמיתיים של הבעיה . האם , למשל , מקור הלחץ הוא העבודה , הבית , דאגות אישיות או מספר זירות שבהן העובד פועל בחייו ? המורה או המנהל צריכים לאבחן את טבעו של מקור הלחץ , הקטגוריה אליה הוא שייך , מי מעורב במסכת הלחצים , מי מבין העמיתים מתמודד עם לחצים דומים , ומה ההשפעות הצפויות מלחצים אלה . הצעד השני כולל הערכה עצמית . בשלב זה העובד בוחן מחדש את רגשותיו ומניעיו שלו במצב , ומסיר את המעטה מעל המציאות הסובייקטיבית שיצר . בצעד השלישי נבחרת אסטרטגיית ההתמודדות . באמצעות שיחות עם עמיתים , קרובי משפחה או חברים בבעיות ובמקורות הלחץ , העובד נדרש לבחור את דרך ההתמודדות המתאימה , לפי תפיסתו , למצב אליו נקלע . התגובה יכולה להיות שינוי היבט כלשהו בסביבה הלוחצת , שינוי סדר העדיפויות , או מסגור מחדש של המשמעות שהוא מעניק לגורמים בסביבתו . הפרט אף עשוי להתמודד ישירות עם גורמי הלחץ . בצע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ