תוצאות נפוצות של לחץ מתמשך בתפקיד

ללחץ מתמשך בעבודה עשויות להיות השפעות שליליות אך גם חיוביות על המורה והמנהל . שני דפוסים של השפעות זוהו בספרות . הדפוס הראשון כולל השפעות על בריאותו של האדם ותפיסתו את חייו ועבודתו . הדפוס השני כולל השפעות של הלחץ על עמדותיו והתנהגויותיו של האדם בעבודה ועל תפוקות ארגוניות אחדות . לחץ רב וממושך בעבודה עלול לפגוע בבריאותו של העובד ולהחליש את תפקודו בעבודה . לחץ ממושך עשוי להשפיע על מצבו הבריאותי של העובד ) למשל , לחץ דם גבוה , בעיות עיכול ( , על מצבו הנפשי ) חרדה , מתח , תסכול , שיעמום , עייפות נפשית ( , ועל התנהגותו ) למשל , שימוש בסמים , אימפולסיביות , קשיי דיבור ( . מצבים מעין אלה עלולים לפגוע בהערכה העצמית של העובד , בתפקודו האינטלקטואלי , ביכולתו לפתור בעיות , ובמידת הריכוז שלו בעבודה ) , Rush . ) 1999 במחקר על מנהלי בתי ספר בבלגיה נמצא כי לחצים ממשלתיים המובילים לעבודת ניירת רבה ואחריות מינהלתית רחבת הקף בתפקיד ניהול בית הספר בעלי השפעה שלילית על רמת המיטביות של מנהלי בתי ספר במדינה זו . הזמן הרב שמקדישים מנהלים לעבודת ניירת שנדרשת על מנת לעמוד בתקנות הממשלתיות , בדרך כלל על חשבון ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ