מקורות הלחץ בתפקיד המורה והמנהל

כבר לפני שנים רבות התעניינו חוקרים בגורמי הלחץ בעבודת ההוראה והניהול בבית הספר , בעיקר משום שהתנאים היוצרים סביבת עבודה לוחצת מצויים בבית הספר . שעות העבודה הרבות בכיתות גדולות , מרחב פיזי צפוף , הורים חסרי סבלנות ובעלי דרישות גבוהות , משאבים מוגבלים , אלימות רבה והיעדרה של הערכה ציבורית הופכים את תפקידי המורה והמנהל למאופיינים בלחצים . מקצוע ההוראה הצטייר ככזה שבו דרישות תפקיד רבות ומופרזות מובילות לרמות גבוהות של לחץ . זאת ועוד , התנהגות לא נאותה של תלמידים והשפעת משפחתם של התלמידים וסגנון חייהם על הישגיהם הלימודיים היו בין גורמי הלחץ החזקים ביותר על מורים אמריקאים בעידן הרפורמה " אף ילד לא נשאר מאחור " המדגישה מדידתם של הישגים לימודיים ) , ) Stauff er & Mason , 2013 כאילו היו אלה תלויים אך ורק במיומנויות ההוראה של המורה . בין הגורמים הנוספים ללחץ בקרב מורים נמצאו הוראת תלמידים חסרי מוטיבציה , שמירה על משמעת , עומס רב בעבודה , התמודדות עם שינויים כפויים , הצורך לעמוד בסטנדרטים ברורים , תקשורת לקויה בין העמיתים בחדר המורים , סטטוס נמוך של המורה בחברה , עיסוק רב בניירת ותנאי עבודה קשים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ