גורמים אישיים

בין גורמי הלחץ שמקורם בעובד אנו מזהים גורמים כצורך גבוה בהישגיות , אי בהירות בהבנת המשימה ואי הלימה של יכולות האדם וכישוריו . תכונות אישיות כמופנמות / מוחצנות , סובלנות / אי סובלנות כלפי עמימות , מיקוד שליטה ) עד כמה אני שולט בחיי או עד כמה אני נשלט על ידי כוחות חיצוניים כמזל או גורל ( , והערכה עצמית של העובד זוהו כקשורות בצורה חזקה ללחצים בעבודה ) . ) Lazarus , 1999 אחד ממופעי האישיות הקשורים בצורה ישירה ללחצים הם הטיפוסים א ‘ ו – ב ‘ , טיפולוגיה שהיא תולדה של מחקר שבחן חולי לב באמצע החיים ) . ) Schell , 1999 טיפוס א ‘ מאופיין בתחושה כרונית של תכיפות והיעדר זמן , מעורבות תמידית בפרויקטים הדורשים עמידה בלוח זמנים ברור , מכוונות תחרותית , תוקפנות , חוסר סובלנות כלפי מכשולים בדרך להשגת המטרה ונטייה למדוד הצלחה במדדים כמותיים . הלחץ שבו מצויים אנשים מטיפוס א ‘ הוא תוצאה של מניע עצמי ופחות תוצאה של גורמי לחץ סביבתיים . טיפוס ב ‘ הוא ההיפוך של טיפוס זה . הוא נוטה לחפש אחר השגרה ונמנע מלחצים מיותרים בחייו . מקור נוסף ללחץ קשור במהלך הקריירה של העובד . אירועי קריירה כשינוי קריירה , התיישנות מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ