גורמים המגבירים לחץ בעבודה

גורמי לחץ מוגדרים כתנאים סביבתיים בעלי פוטנציאל ליצור לחץ . המחקר על לחצים בעבודה , הן בקרב עובדים בארגוני תעשייה ושירותים והן בקרב העובדים בארגוני חינוך ) כמורים , מרצים , מנהלים , רכזים ( , זיהה גורמים אישים וארגוניים הגורמים ללחץ רב בעבודה .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ