מהו לחץ בתפקיד

העבודות שעסקו בלחצים בחייו של האדם ראו בלחץ תגובה פיזיולוגית ופסיכולוגית של הפרט לדרישות , אילוצים או הזדמנויות , שבהם מעורבים חוסר ודאות ואפשרויות בעלות משמעות רבה לפרט ) . ) Cooper , 1999 במילים אחרות , הלחץ בעבודה מצטייר כתופעה המתרחשת כאשר הדרישות של המצב נתפסות על ידי הפרט כגבוהות יותר מאשר המשאבים העומדים לרשותו על מנת להתמודד עם דרישות אלו בהצלחה . הלחץ הוא גירוי , תגובה ואף נקודת איזון בין הפרט לסביבה . מודל להמשגת הלחץ בניהול קשור בתיאוריית ההתאמה אדם – סביבה ) . ) Cox , 1978 תיאוריה זו מניחה שקיימים שני מצבים של התאמה בין הפרט לסביבה . ההתאמה הראשונה מתייחסת למידה שבה הכישורים והיכולות של הפרט תואמים את דרישות התפקיד . ההתאמה השנייה מתייחסת למידה שבה סביבת התפקיד מגשימה את הצרכים של הפרט . לחץ בתפקיד מתרחש כאשר קיימת אי התאמה בין הפרט לסביבתו המקצועית . כאשר הצרכים והיכולות של העובד תואמים לתגמולים ולדרישות של התפקיד , ההתאמה בין הסביבה לאדם טובה , הלחץ בעבודה נמוך והפרט חווה שביעות רצון , ולהפך . מנקודת מבט שונה במקצת , לחץ הוגדר כדפוס של מצבים אמוציונאליים ותגובות פסיכו–חבר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ