פרק שמיני היבטים פתולוגיים בארגון החינוכי

עבודתו של המנהל בארגון המודרני מגוונת , מקוטעת ונמשכת שעות רבות , יום אחר יום . בדומה לו , עבודתו של המורה , כפי שראינו עד כה , מאופיינת בגיוון רב ובאינטנסיביות מרובה . בעוד שהמנהל אחראי על הנעשה בבית הספר , המורה אחראי על הקורה בכיתתו . בהתחשב בטבעה של העבודה בארגון החינוכי , אל לנו להתפלא כי לחצים הם חלק בלתי נפרד מהעבודה בו . תחום הלחץ בעבודה עניין חוקרים רבים בתחום ההתנהגות הארגונית כבר לפני שנים רבות , במיוחד בהקשר של עמימות בתפקיד , עומס , וקונפליקטים בעבודה . המחקר על לחצים בעבודה בחן את הגורמים הסביבתיים והאישיים ללחץ בתפקיד ואת ההשפעות של לחץ מעין זה על בריאותו של העובד ועל הנעשה בארגון . בפרק זה אנו מבררים את טבעם של גורמי הלחץ בקרב עובדים המועסקים בארגוני חינוך , בהם בתי ספר , את מאפייני הלחצים בארגונים אלה ואת השלכותיהם האישיות והארגוניות . הפרק חותם באחת מתוצאות הלחץ הממושך המאפיין את עבודתם של עובדי החינוך - שחיקה נפשית ופיזית בעבודה , תופעה שזכתה להתעניינות מחקרית רבה במינהל החינוך החל משנות השמונים ועד ימינו .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ