רגשות בהוראה ובניהול בית ספר

לאחר שנים רבות בהן הושם הדגש במערכות חינוך רבות בעולם על תפוקות , יעילות , ואפקטיביות של בית הספר ושל תהליכי ההוראה – למידה המתקיימים בו , קראו בשנים האחרונות יותר ויותר הוגי דעות מתחום החינוך להפנות תשומת לב להיבטים הרגשיים של מקצוע ההוראה והניהול החינוכי , בין השאר , הואיל ורגשות שזורים עמוק בתוך בית הספר ומקצוע ההוראה נתפס אף כפרקטיקה רגשית אשר בליבו מצויות הרגשות ) , Kelchtermans . ) 2011 למותר לציין כי רגשות ממלאים תפקיד חשוב באינטראקציות של המורים עם תלמידיהם . קריאתם של הוגי הדעות התבססה לא רק על כתבים חינוכיים מבית מדרשם של פילוסופים חינוכיים ואנשי פדגוגיה אשר גרסו במשך שנים כי תהליך החינוך הינו תהליך קוגניטיבי ורגשי כאחד , אלא גם על ספרות מחקרית ענפה בתחום ההתנהגות הארגונית אשר עסקה בחקר הרגשות בארגונים , בכלל , ובארגוני שירות , בפרט . אחד החוקרים המובילים בתחום זה , ארלי הוצ ' ילד ) Hochschild , 1990 ( הגדיר רגשות כמודעות לארבעה מרכיבים שנחווים בדרך כלל באותו הזמן - הערכת המצב , שינויים בתחושות הגוף , הבעה חופשית של מחוות , ותווית תרבותית המיושמות לקונסטלציות ספציפיות של שלוש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ