מחויבות ארגונית

בעוד ששביעות רצון מתייחסת , בדרך כלל , לעמדות של העובד כלפי עבודתו , תפקידו או המקצוע בו בחר , הרי שהמושג מחויבות ארגונית משקף את המידה שבה הפרט מזדהה עם הארגון בו הוא מועסק ואינו חפץ לעזוב אותו . אדם המחויב למקום עבודתו נוטה , בדרך כלל , להיות אף מעורב בנעשה בו . מעורבות בעבודה מוגדרת כמידה שבה האדם מזדהה עם תפקידו הנוכחי ) , ) Kanungo , 1982 וכוללת השתתפות פעילה בנעשה בארגון וייחוס חשיבות מרובה לביצוע יעיל בתפקיד . הסוגיה החשובה במחויבות העובד ובמעורבותו בעבודה נוגעת בהזדהותו של הפרט עם אובייקט חשוב ומשמעותי עבורו . כתוצאה מכך , העובד המחויב לארגון מאמין אמונה שלמה במטרות הארגון ובערכיו , נענה מרצונו לקבל הוראות מהממונים עליו , ומשקיע מאמץ ניכר בביצוע תפקידו . מחויבות העובד עשויה לנבוע מהזדהות עמוקה וכנה עם מטרות הארגון ודרכיו לצד אמונה בחובתו להקריב מעצמו על מנת לממש מטרות אלו בהצלחה . מורים המזדהים עם מטרות החינוך מחזיקים במטרות אישיות התואמות את אלו של הארגון החינוכי . לעומת זאת , מחויבות לארגון עשויה להיות קשורה להשקעות המצטברות של העובד בארגון , קרי , הוותק שצבר , תדמיתו וניסיונ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ