גורמי שביעות הרצון בעבודה

המחקר שבחן את הגורמים לשביעות רצון בעבודה , התמקד בקשר שבין שביעות רצון לבין המאפיינים של התפקיד והארגון , ובקשר שבין שביעות רצון לבין תכונות האדם . בין הגורמים הארגוניים המשפיעים על שביעות רצונם של עובדים , אנו מזהים את מערכת התגמולים של הארגון ) התייחסות הוגנת לכלל העבודה , מתן תגמולים בצורה הוגנת ( , מומחיותו של הממונה , יחס של כבוד מצד הממונים , שיתוף עובדים בקבלת החלטות , עומס מתון בעבודה , קיומם של אתגרים , ותנאי עבודה נעימים . צפיפות ורעשים , למשל , מפחיתים מרמת שביעות הרצון של העובדים . בין הגורמים האישיים המשפיעים על שביעות הרצון בעבודה אנו מזהים את מידת ההערכה העצמית של העובד , רמת מסוגלותו העצמית , יכולת להתמודד עם לחצים , ותק בעבודה , שביעות הרצון הכללית של האדם בחייו , ואמונה ביכולת של האדם לשלוט בתפוקותיו בעבודה ) . ) Greenberg & Baron , 1994 ; Reilly et al ,. 2014 שביעות הרצון בעבודה קשורה בצורה חיובית למוטיבציה , מעורבות בעבודה , התנהגות אזרחית בארגון , מחויבות ארגונית , בריאות נפשית , והתפקוד בעבודה ) . ) Spector , 1997 הקשר בין שביעות רצון בעבודה לבין מגדר אינו ברור ד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ