תיאוריות על שביעות רצון בעבודה

ממגוון של תיאוריות שניסו להסביר מהי " שביעות רצון בעבודה ” , תיאוריית שני הגורמים של פרדריק הרצברג ) Herzberg , 1966 ( זכתה לתשומת לב רבה הן בתחום ההתנהגות הארגונית והן בתחום מינהל החינוך . לדידו של הרצברג , ישנם רכיבים בתוך התפקיד ובסביבת העבודה שמובילים לשביעות רצון או להיעדרה של שביעות רצון . הרצברג גורס שרכיבים פנימיים ) למשל , הישגיות , הכרה חברתית , טבעה של העבודה , תחושת אחריות והזדמנויות לקידום ( מובילים לשביעות רצון של העובד , בעוד רכיבים חיצוניים ) למשל , גובה השכר ( אינם תורמים לעלייה בשביעות הרצון מהעבודה , אלא בעיקר מפחיתים חוסר שביעות רצון בעבודה . במילים אחרות , הגורמים המשפיעים על מידת שביעות הרצון בעבודה שונים מהגורמים המשפיעים על מידת אי שביעות הרצון בעבודה . ביקורת תיאורטית על גישתו של הרצברג הטילה ספק בנבדלותם של המונחים " שביעות רצון ” ו " אי שביעות רצון ” . האומנם , שאלו המבקרים , מדובר בשני מונחים שונים או בעצם בשני קצותי של אותו רצף ? ) . ) King , 1970 לתיאוריה של הרצברג השפעה רבה על מחקרי שביעות הרצון בארגוני חינוך ) ,. Fraser et al , ) 1998 ; Graham & Messner ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ