הגדרות של שביעות רצון בעבודה

למרות שאין בנמצא הגדרה אוניברסלית אחת המקובלת על כלל החוקרים למונח שביעות רצון בעבודה , ניתן לראותו כמושג רב – ממדי המתייחס למערכת של רגשות רצויים ולא רצויים , שבאמצעותם חווה העובד את תפקידו . בהגדרה מצומצמת של המושג , " שביעות רצון היא סך כול הרגשות שיש לאדם כלפי עבודתו ” ) , ) Bogler , 2005 , p . 19 או במילים אחרות , המידה שבה העובד מגלה חיבה כלפי עבודתו ) . ) Price & Muller , 1986 בעצם , עובדים מחזיקים במגוון של עמדות כלפי התפקידים שהם מבצעים , עמדות המכונות בספרות בשם שביעות רצון . ג ‘ ראלד גרינברג ורוברט בארון ) Greenberg & Baron , 1994 ( הרחיבו את ההגדרה של שביעות רצון וראו בה " תגובות קוגניטיביות , רגשיות ושיפוטיות ) evaluative ( של העובד כלפי התפקידים שלו ” ) ע ‘ . ) 234 לדידם , שביעות רצון היא תכונה ) disposition ( יציבה יחסית של האדם לאורך זמן , המופיעה במצבים שונים . לעומת זאת , הוארד וייס ורוברט קרופאנזנו ) Weiss & Cropanzano , 1996 ( מגדירים את המונח שביעות רצון כ " שיפוט חיובי או שלילי של המצב בתפקיד או של התפקיד ” ) שם , ע ‘ . ) 2 לדידם , שביעות רצון נתפסת כעמדה שיפוטית ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ