שביעות רצון בעבודה החינוכית

מידת שביעות הרצון בעבודה זכתה , מאז שנות השישים , להתעניינות רבה במחקר על התנהגות ארגונית של עובדים . תיאוריות ומודלים רבים הוצעו לתיאור ובחינת מאפייני שביעות הרצון של עובדים והגורמים המשפיעים ומושפעים ממנה . המעניין הוא , כי כבר בשנות השישים אנו עדים לחדירת המחקר על אודות שביעות הרצון בעבודה והדיון בו לתחום מינהל החינוך . חוקרים ותיקים כתומאס סרגי ‘ ואני ואחרים , בחנו את המודלים השונים שהוצעו במחקר על שביעות הרצון של עובדים מסקטור התעשייה והשירותים , בקרב מורים ומנהלי בתי ספר , והציעו תובנות מעניינות אודות מופעיה של עמדה זו בארגון החינוכי .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ