המחקר על הנעה של מורים ומנהלים

כבר בעת המשגתן של התיאוריות המוקדמות על מוטיבציה בעבודה , תיאוריות שפותחו על ידי פסיכולוגיים ואנשי תורת הארגון , החלו מספר חוקרים ממינהל החינוך בניסיון להתחקות אחר תהליכי ההנעה של מורים ושל בעלי תפקידים שונים בבית הספר . מספר מחקרים , למשל , יצאו מתוך נקודת המבט המודגשת בתיאוריה של מסלו . פרנסיס טראסטי ותומאס סרג ‘ יואני ) Trusty & Sergiovanni , 1966 ( דיווחו שמורים אינם מממשים בעבודתם את הצרכים הגבוהים בהיררכית הצרכים של מסלו ) הערכה , אוטונומיה , ומימוש עצמי ( . מחקר מאוחר יותר הראה כי חלה ירידה בסיפוק הצורך בביטחון אישי בקרב מורי בתי ספר בארצות הברית , בעיקר כתוצאה מעלייה ברמות האלימות והיעדר המשמעת בבתי הספר העל – יסודיים )& Anderson . ) Iwanicki , 1984 מחקר אחר שבחן את הצרכים של מנהלי בתי ספר מצא שחמשת הצרכים מסופקים יותר במשרה הניהולית מאשר במקצוע ההוראה ) . ) Chisolm et al ,. 1980 מחקרים אחרים בחנו את עקרונותיה של גישת הציפיות בקרב מורים ומנהלי בתי ספר . הם הצביעו על קשרים בין רמת ההנעה של מורים לבין אפקטיביות נתפסת של בית הספר , הערכת המנהל את עבודת המורה , ועמדות של תלמידים כל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ