תיאוריית ההנעה הקשורה להישגיות

ג ‘ ון אטקינסון ) Atkinson , 1960 ( סבר שכל אדם מונע על ידי שני גורמים נלמדים : הרצון להשיג הצלחה ו / או הרצון להימנע מכישלון . ישנם אנשים בעלי צורך רב בהישגיות וצורך מועט בהימנעות מכישלון ) הימנעות נמוכה ( , בעוד אחרים בעלי צורך מועט בהישגיות וצורך רב בהימנעות מכישלון ) הימנעות גבוהה ( . התנהגותם של האנשים בעלי הצרכים השונים שונה בהתאם . אנשים בעלי צורך רב בהישגיות מוצאים בתחרות אמצעי מעורר ומאתגר , ואילו אנשים בעלי צורך רב בהימנעות מכישלון נוטים להימנע מתחרות ורואים בה גורם מלחיץ בחייהם . אבל , צריך לזכור שהתנהגות האדם מושפעת מהמצב ; במצב א ‘ אדם יכול להפגין הימנעות מעטה ואילו במצב ב ‘ הוא יכול להפגין הימנעות רבה . המחקר על אודות הישגיות הראה כי אנשים המכוונים להצלחה ) מכוונות גבוהה להצלחה והימנעות נמוכה מכישלון ( נתפסים כמי שמשיגים מעל ומעבר בחייהם , כמי שמתמודדים בהצלחה בתחרויות ונתפסים כמנצחים . אלה בדרך כלל מהווים את שדרת היזמים ואנשי העסקים המצליחים . לעומתם , אנשים הנמנעים מכישלון זהירים יותר , נמנעים מאבדות , ובדרך כלל מבנים מחדש מצבים בחייהם כך שכישלון יוגדר מחדש כהצלחה . מי ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ