תיאוריית הציפיות

כשתי התיאוריות הקודמות , גם תיאוריית הציפיות שייכת למשפחת התיאוריות הדינמיות של ההנעה בעבודה . גרסה ראשונה של תיאוריה זו נוסחה על ידי ויקטור ורום ) Vroom , 1994 ( ששאף ליישם את חקר ההנעה בעולם העבודה . ורום הניח כי לאנשים המצטרפים לארגוני עבודה יש ציפיות לסיפוק צרכים אישיים מגוונים , והן משפיעות על תפיסתם את העבודה . התנהגותם זו של עובדים , לדידו , רציונלית מעיקרה ומהווה חלק מבחירה מודעת . העובדים שואפים להשיג מהארגון שבו הם עובדים דברים שונים ) למשל , מורה מסוים מעוניין בהתנסות החווייתית של הוראה בכיתה , ואילו אחר מעוניין בחופשות הארוכות שנלוות לעיסוק במקצוע ההוראה בארץ ( . כולם מונעים לעבר מימוש מרבי של מטרות אישיות . על מנת להבין לעומק את ההנחות העומדות ביסוד תיאוריית הציפיות , מציע ורום זיקה תיאורטית בין ארבעה מונחים . נדון בהם בקצרה כאן : . 1 תפוקות הן התוצאות הסופיות של התנהגויות מסוימות בעבודה . התפוקות הראשוניות הן תוצאה ישירה של מאמץ שמשקיע העובד בתפקיד . התפוקות השניוניות הן התוצאות הסופיות אליהן אמורים להגיע בעקבות התוצאות הראשוניות . למשל , מורה המשקיע בקידומו של תלמיד חלש ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ