תיאוריית ההוגנות

תיאוריית ההוגנות מוסיפה את הממד החברתי לדיוננו על הנעה בעבודה . תיאוריה זו ממשיגה את תהליך ההנעה בעבודה מנקודת מבט של השוואות חברתיות שאנשים מבצעים בינם לבין עצמם . התיאוריה מניחה שאנשים מונעים לשמר הוגנות והגינות ביחסיהם עם אחרים ולבצע שינויים באותם יחסים חברתיים הנתפסים על ידם כלא – הוגנים . כלומר , הגישה עוסקת בהנעה של אנשים להימלט מרגשות שליליים הנובעים מחוסר הוגנות בעבודתם . רגשות כאלה מופיעים כאשר אנשים משווים את עצמם לאחרים . תיאוריית ההוגנות נקשרת בשמו של סטאסי אדאמס ) . ) Adams , 1965 אדאמס גרס כי אנשים משווים בינם לבין זולתם בזיקה לשני משתנים - תפוקות ותשומות בעבודה . תפוקות הן אובייקטים שעובדים מאמינים שהם ואחרים משיגים באמצעות עבודתם , כשכר , טובות הנאה ויוקרה . תשומות הן התרומות שהעובד מאמין שהוא ואחרים משקיעים בתפקידם , והן כוללות את הזמן המוקדש לעבודה , המאמצים שהעובד נוקט לשם מימוש המשימות בעבודה והכישורים שהעובד מביא למקום עבודתו . יש לשים לב לכך , שהתיאוריה עוסקת בתשומות ובתפוקות כפי שהן נתפסות על ידי העובד , לא בהכרח באלה הממשיות . באופן לא מפתיע , עשויה להיות אי הסכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ