תיאוריית הצבת המטרות

בעוד ששתי התיאוריות הקודמות התמקדו בצרכים של האדם , שלוש התיאוריות הבאות שבהן נדון שייכות למשפחת התיאוריות הדינמיות של ההנעה בעבודה , קרי תיאוריות הבוחנות את הדרך שבה תהליך ההנעה מתרחש , תוך הצגה קונספטואלית של שלביו השונים . התיאוריה הראשונה שבה נדון , תיאוריית הצבת המטרות , מנסה להסביר את תהליך ההנעה בעבודה כקשור ברצונו של העובד להשיג מטרות מסוימות באמצעות עבודתו . תיאוריית הצבת המטרות מופיעה לראשונה בעבודתו של הפסיכולוג אדווין לוק ) , Lock , ) 1968 אשר ערך ניסויים מעבדתיים על סטודנטים ממכללות בארצות הברית . הסטודנטים נתבקשו לבצע משימות פשוטות בפרקי זמן קצרים . לפי תיאוריית הצבת המטרות , מטרות הן מה שהפרט מנסה להשיג במודע , והן מכילות שני סוגים של רכיבים : תוכן ועוצמה רבה ) אינטנסיביות ( . התוכן מתייחס לתוצאות הרצויות ואילו האינטנסיביות היא מידת החשיבות שהאדם מייחס למטרה . הגישה גורסת כי האדם אוסף מידע על הסביבה החיצונית ומבצע החלטות שיפוטיות על מנת לקבוע אילו פעולות יעצימו את הרגשתו הטובה . הפרט משווה בין תחומי העניין שלו וערכיו לבין התפיסות הרווחות בסביבתו , מנבא כיצד התנהגות מסוימ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ