הנעה פנימית וחיצונית

שני ממדים עיקריים של המונח הנעה מוכרים בספרות : הממד הפנימי ) intrinsic ( והממד החיצוני ) . ) extrinsic הנעה שמקורה בגורמים פנימיים לאדם , כעניין מקצועי , סקרנות אינטלקטואלית או תחושת אתגר בעבודה מייצגת את הממד הפנימי של תהליך ההנעה . הנעה פנימית היא הנטייה הטבעית לחפש אתגרים מקצועיים בתחומים שמעניינים אותנו ולהפעיל יכולות אישיות ומקצועיות מתאימות לשם מימושם ) . ) Deci & Ryan , 1985 הנעה מסוג זה אינה כרוכה בתגמולים או בענישה היות שהפעולה עצמה משמשת תגמול לעובד המבצע אותה . בעצם , הנעה פנימית מעוררת אותנו לעשות דברים שאיננו חייבים לעשות , אך עדיין אנו מאוד מעוניינים לבצע . לדוגמא , סגני מנהל בבתי ספר ערבים בישראל תופסים את תפקידם כתפקיד מעניין יותר , כזה שיש בו אתגרים רבים יותר ועל כן הוא גם מספק יותר מתפקידם של המנהלים ) עראר ושותפים , . ) 2013 לעומת זאת , הנעה חיצונית מבוססת על השאיפה לתגמולים והחשש מפני עונשים . מורה המופיע לשיעור בזמן כתוצאה מהנעה חיצונית , מקפיד על התנהגות זו היות שהוא חושש מסנקציות שליליות , ולאו דווקא משום שהוא חש שכל דקה בכיתה היא אתגר ועניין עבורו . במקרה דלהלן...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ