פרק שביעי הנעה, שביעות רצון ומחויבות בעבודה החינוכית

לאחר שנחשפנו לתהליכי הקריירה בחיים המקצועיים של מורים ומנהלים , ננסה כעת להתחקות אחר הגורמים המניעים מורים ומנהלים מסוימים להשקיע רבות בעבודתם , בעוד אחרים חסרים רצון מעין זה . מלבד שאלות שעניינן הנעה ) מוטיבציה ( של הצוות החינוכי והמנהלי , נדון בפרק זה בסוגיות הנוגעות בשביעות הרצון של מורים ומנהלים בעבודה ובגורמים המבניים והאישיים המשפיעים על כך , וכן נדון במחויבותם של מורים ומנהלים לבית הספר כארגון ולמקצוע ההוראה . לאורך הפרק תודגש החשיבות שבהבנת העמדות , הרגשות וגורמי ההנעה של בעלי התפקידים במערכת , בחקר הארגון החינוכי ומערכות חינוכיות בארץ ובעולם . התעלמות מהיבטים אלה והיצמדות למאפיינים מבניים פורמליים בחקר בית הספר מובילה , כפי שאירע במינהל החינוך בעבר , לקבלתה של תמונה חלקית בלבד .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ