שלב ההתפתחות וההתקדמות בתפקיד

לאחר שהמנהל מגבש זהות ניהולית מוצקה ומתמודד בהצלחה עם המשימות של שלב הקריירה המוקדמת , הוא אמור להגיע לשלב ההתבססות וההתפתחות בתפקיד הניהולי . בשלב זה , על פי המחקר , העובד כבר מייצב את עצמו בארגון , מכיר לעומק את דרישות העבודה ומפגין מיומנויות מקצועיות טובות ) . ) Hall , 2002 זאת ועוד , עמדותיו ורגשותיו כלפי העבודה מגובשות והוא מפגין רמה גבוהה של ביטחון עצמי ומסוגלות מקצועית . במחקר על מנהלי בתי ספר בארץ , מצאה יעל פישר ) Fisher , 2014 ( כי רמות תחושת המסוגלות העצמית של המנהלים מתחילות לגדול אחרי חמש שנים בתפקיד ומתייצבות לאחר עשר שנים . מחקרים הראו כי מנהלי בתי ספר המצויים בשנות עבודתם הרביעית עד השמינית ) וחשוב לזכור כי לא מדובר בגבולות מדויקים של התקופה ( , מפגינים מידה רבה של התלהבות מעבודתם ושביעות רצונם רבה והם מביעים רצון עז להישאר בתפקידם ולפתח את בית ספרם . הם בעצם עברו מאידיאליזם לריאליזם , קרי , מודעים למגבלות כוחם , לתפקידם ולהוויה הבית ספרית . זאת ועוד , שלב ההתפתחות בתפקיד נתפס כשלב האקטיבי ביותר בחייו המקצועיים של המנהל , בו הוא חש סיפוק רב מעבודתו , כמי שרכש את המיומנו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ