מנטור בתהליך הסוציאליזציה

בתחומי עיסוק רבים עובדים חדשים לומדים רבות מעובדים ותיקים ומנוסים במקום עבודתם . עובדים חדשים רבים מדווחים כי למדו רבות על הארגון ועל אופן עבודתם מחונך ) מנטור ( שהוצמד אליהם בהתנדבות או כחלק מתפקידו . מחקרים על היחסים בין המנטור לעובד החדש הראו כי החונך אמור להיות מעורב בתחומים הבאים : ) 1 ( " פתיחת דלתות ” כלומר יצירת קשרים שיעזרו לעובד החדש בארגון ; ) 2 ( הדרכת העובד החדש בעבודתו ; ) 3 ( תמיכה רגשית , עד כדי הגנה על טעויות שהעובד החדש מבצע ; ) 4 ( יצירת הזדמנויות שבהן העובד החדש מציג את יכולותיו וכישוריו ; ) 5 ( עידוד העובד החדש ליטול עבודות המעוררות אתגר וצמיחה מקצועית ; ) 6 ( מתן דוגמה אישית שבאמצעותה מפתח העובד החדש את זהותו המקצועית ; ) 7 ( הקשבה לבעיותיו של העובד החדש ולדילמות עמן הוא נאלץ להתמודד ; ) 8 ( שמירה על קשר עם העובד החדש אף מעבר לשעות העבודה . הקשיים שזוהו בתקופת הכניסה לתפקיד הניהולי הניעו כותבים שונים לקרוא להטמעתו של תפקיד החונך למנהלים במערכת החינוך . החונך עשוי להיות מנהל ותיק , מפקח או בעל תפקיד אחר שהוכשר לליווי מנהלים חדשים בהתפתחותם המקצועית . החונך יציע למנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ