הכניסה לתפקיד הניהולי

השאלות החוזרת ונשנות במחקר על אודות השנים הראשונות בניהול בתי ספר נוגעות בהתנסויות שעוברים מנהלים חדשים בתקופת עבודתם הראשונה , צורכי התמיכה שלהם והמשימות העיקריות שהם מציבים לעצמם ) . ) Daresh & Male , 2000 מחקרים שהתבצעו בקרב מנהלים חדשים הראו שמנהלים אלה חווים את " הלם המעבר ” לתפקיד חדש , הכרוך באינטנסיביות הרבה של התפקיד , חוסר הביטחון הנלווה אליו , היעדר ידע פרקטי , תחושת בדידות עמוקה , חרדה מפני הלא נודע , לחץ רב וספק עצמי ביכולתו של המנהל החדש להצליח בתפקידו ) . ) Parkay & Rhodes , 1992 ; Oplatka , 2001 לאחר שמונו לתפקידם , רבים ממנהלי בתי הספר מתמודדים עם הקשיים הייחודיים המלווים את הכניסה לתפקיד הניהולי . בשלב זה המנהל נדרש להתמודד עם תרבות בית הספר ועם אקלים בית ספרי חדש שאינו מוכר לו , תוך כדי הצגת חזון חינוכי עוד בטרם הבין הוא עצמו את מהות התפקיד הניהולי ) . ) Dunning , 1996 ברוח זו , בשלב שהוא עדיין רחוק מלהיות מנהל מקצועי , הוא מצופה להפגין יכולת ניהולית מקצועית כבר ביום הראשון בתפקיד . המורים , ההורים , התלמידים וה " מערכת כולה ” מצפים ממנו להחלטות , ביצועים , פתרון בעי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ