בחירת הקריירה הניהולית

מרבית התיאוריות שעוסקות בקריירות מתייחסות לשלב בחירת המקצוע / הארגון של הפרט , השלב הטרום – תעסוקתי , לפי גישות שלבי הקריירה . שני סוגים של תיאוריות בחירת קריירה הוצעו בספרות : ) 1 ( תיאוריות התאמה הבוחנות את הזיקה בין תכונות או איכויות של אנשים ובחירת המקצוע של מקצועות , בהתבסס על מדדים שונים של התאמה בין הפרט למקצוע שבחר ; ) 2 ( תיאוריות דינמיות המתארות את השלבים שאנשים עובדים בדרך לבחירת המקצוע . בקצרה , התיאוריות מן הסוג הראשון ) ראה למשל , Super , 1957 ( טענו כי בחירת מקצוע היא תהליך שבו הפרט מחפש התאמה בין תכונותיו לבין מאפייני המקצוע . הפרט שואף לרכוש מקצוע התואם את תחומי העניין שלו ועולה בקנה אחד עם צרכיו למימוש עצמי והכרה חברתית . בחיפושו הוא מושפע מגורמים שונים באישיותו ובסביבתו החברתית . התיאוריות מן הסוג השני ) ראו למשל , Schein , 1971 ( מדגישות את הממד הדינמי של תהליך חיפוש ובחירת הקריירה , ומאירות את הדרכים שבהן הבחירות מתבצעות ונשקלות מחדש כאשר הפרט משיג מידע , תובנות , וניסיון רב יותר בבחירת מקצוע . התיאוריות הללו מציגות תהליך בחירת מקצוע הכולל כמה שלבים , כשלב הפנטזיה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ