גישת שלבי הקריירה

הנחת המוצא של גישת שלבי הקריירה היא כי אנשים מתקדמים לאורך סדרה של שלבים המובחנים זה מזה במהלך הקריירה שלהם , וכי כל שלב מאופיין בעמדות והתנהגויות , דפוסי יחסים , צורכי התפתחות והיבטים של העבודה הייחודיים לו . אנשים הנמצאים באותו שלב בקריירה מספקים את צורכי העבודה שלהם בדרכים דומות . הטענה המרכזית של גישה זו היא כי ניתן לחלק תהליכי שינוי התפתחותיים לשלבי קריירה מובחנים זה מזה . כך , עובדים ומנהלים המצויים בשלבי קריירה שונים , אמורים לבטא מטרות , דילמות ורצונות שונים זה מזה . העובד , בעצם , משנה את עמדותיו כלפי העבודה והתנהגויותיו המקצועיות כאשר הוא עובר משלב קריירה אחד למשנהו . תמיכה בהנחה זו מגיעה ממגוון רחב של מחקרים שבחנו את הנושא במקצועות שונים ) , Pogson , Cober , Doverspike & Roger , 2003 ; Sturges , ) 1999 בהם ניהול והוראה בבית הספר . נמצא , למשל , כי לגיל המנהל ולוותק בניהול השפעה על עיצוב העמדות הפילוסופיות והתנהגויות התפקיד של מנהיגים בארגון ) Kakabadse et . ) al ,. 1998 ההנחה המרכזית היא , כי כאשר אנו בוחנים מנהלים ומורים אסור לנו לראותם כחטיבה אחת , ללא קשר לוותק שצברו ולגי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ