מושג הקריירה ומחקרי הקריירה

המושג קריירה הרווח בשפה היומיומית , מתייחס בדרך כלל למקצוע מבוקש או להיותו של אדם מסוים בראש הפירמידה הארגונית . לאדם מן היישוב " קריירה ” היא בעצם צורה של עיסוק או ארגון ) לדוגמה , משפטן , שופט , רואה חשבון ( . לחוקרי קריירות , לעומת זאת , קריירה איננה ביטוי מקביל לעיסוק , אלא תהליך ייחודי לכל אדם . הן במשמעות המקצועית של המושג והן במשמעות היומיומית , טוען דוגלאס הול ) , ) Hall , 2002 ישנן ארבע פרשנויות למונח זה : . 1 קריירה כהתקדמות . על פי פרשנות זו קריירה היא הטיפוס כלפי מעלה בהיררכיה הארגונית או בסקטור מסוים לאורך חיי העבודה של הפרט ) למשל , מעבר לתפקידים רבי עוצמה , מעבר לארגונים מצליחים יותר ( . אבל אין פירושו של דבר , שהאדם נדרש לדבוק במקצוע מסוים על מנת להתקדם . למשל , מורה שהצליח להיבחר לסגנות ראש עיר מצטייר כמי שנע כלפי מעלה בהיררכיה של הסטטוסים בחברה . ההנחה כי " למעלה זה טוב ” מושרשת עמוק בהנחות היסוד הבסיסיות של החברה המודרנית . . 2 קריירה כפרופסיה . פרשנות נפוצה פחות למונח קריירה גורסת כי מקצועות מסוימים מהווים קריירה , בעוד האחרים אינם כאלה . במקצועות מסוימים קיים מסלול...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ