פרק שישי קריירות בארגון החינוכי

מדוע עלינו לדון בקריירה של המנהלים והמורים ? מדוע על הקורא החפץ בהרחבת ידיעותיו בתחום מינהל החינוך ללמוד על התפתחות הקריירה של מורים ומנהלים ? האם אין זה תחום השייך ליועץ המקצועי ? לפסיכולוג ? האם בכלל קריירות הן מעניינם של חוקרים במינהל החינוך ? ואולי הן רק עניינם של המכשירים עצמם לניהול בית ספר ? הבנת הקריירה של בעלי התפקידים בארגון החינוכי חשובה לכל מי שרוצה להבין טוב יותר את עולמם של המורים והמנהלים ואת דרכי עבודתם בבית הספר , את מצבם של המרצים במכללות לחינוך , ואף של אנשי סגל במוסדות האוניברסיטאיים . הקריירה מייצגת את מסגרת החיים והעבודה של האדם , ולעבודה נודעת משמעות רבה בחייו של האדם בחברה המודרנית . כיוון שלעבודתם של מורים ומנהלים השפעה רבה על איכות חייהם , אני מייחס חשיבות רבה לחשיפת התהליכים האובייקטיביים והסובייקטיביים שהם חווים במהלך עבודתם בבית הספר . זאת ועוד , לאלה מבין הקוראים המתעתדים למלא תפקידים ניהוליים במערכת החינוך , חשוב לזכור כי חלק מתפקידו של המנהל הוא קידום עובדים , ניהול עובדים ) ומכאן החשיבות בהבנת דינמיקה ותהליכים של קריירה ( , והובלת שינויים ) שמשפיעים על ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ