רשימת מקורות

אדי – רקח , א ' . וגונן , ש ' . ) . ) 2013 תפיסתם של מנהלי בית ספר את תפקיד הפיקוח והרשות המקומית בסביבות בית ספריות שונות . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 105 - 130 , 33 אופלטקה , י ‘ ) . ) 2003 לבחור בית ספר : הורים וילדים מספרים על התנסויותיהם בבחירת בית ספר תיכון באזורי רישום פתוחים . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 62 - 37 , 27 אלבוייםדרור , ר ‘ ) . ) 1985 עיצוב מדיניות חינוכית בישראל . בתוך : ו ‘ אקרמן , א ‘ כרמון , וד ‘ צוקר ) עורכים ( , חינוך בחברה מתהווה . ירושלים : מכון ון ליר . גולדברג , ד ‘ ) . ) 1991 בית הספר הקהילתי . תל אביב : הוצאת קו מחשבה . הרפז , י ‘ ) . ) 2004 מדברים קהילתית : בתי ספר קהילתיים בישראל מספרים על עצמם . תל אביב : ידיעות אחרונות / ספרי חמד . הרפז , י ‘ ) . ) 1982 בית הספר הקהילתי : התפתחותו של רעיון . ירושלים : החברה למתנ " סים . ענבר , ד ‘ . ) . ) 1994 בחירה בחינוך בישראל - מיפוי מושגי . בתוך , ד ‘ ענבר וי ‘ דנילוב ) עורכים ( בחירה בחינוך בישראל . ירושלים : משרד החינוך והתרבות , המזכירות הפדגוגית . פרידמן , י ‘ ) . ) 1990 בית הספר הקהילתי : תיאוריה ומ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ