רפורמת בחירת ההורים

" בחירת הורים ” היא אחת הרפורמות המרכזיות של מערכות חינוך רבות בעולם המערבי בשני העשורים האחרונים , המובילה הורים , כך על פי תומכי רפורמה זו , למעורבות רבה יותר בתהליך של בחירת בית ספר חדש לילדם . אנו נכנסים ל " עידן חדש בחינוך , עידן בו הבחירה , כביטוי של חופש אישי וקבוצתי וכשיטה חברתית פוליטית של קבלת החלטות , תהווה מרכיב בסיסי בשיקולים ובהכרעות בחינוך , ” גורס דן ענבר בנייר עמדה שהגיש בנושא ) ענבר , , 1994 ע ‘ . ) 2 ההנחה היא כי מתן בחירה בחינוך יוביל לשיפור איכות החינוך , שיפור הישגי התלמידים והעלאת שביעות הרצון של השחקנים השונים בזירה החינוכית ) . ) Powers & Cookson , 1999 עשרים שנה אחרי שפורסם נייר העמדה של ענבר , יותר ויותר ערים בארץ מאמצות כיום את רפורמת בחירת ההורים ופותחות את אזורי הרישום של בתי הספר היסודיים והעל יסודיים לבחירה במסגרת תכנית שמוביל משרד החינוך בה מוקמת מנהלת בחירה ברשות האמונה על ניהול תהליכי הבחירה ויצירת זהות נבדלת לכל בית ספר הממוקם ברשות . חשוב לציין , עם זאת , כי לתחרות בין בתי הספר הרווחת במקומות בהן קיימים אזורי רישום פתוחים בין בתי הספר אף השלכות שליל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ