בית הספר הקהילתי

החל משנות השבעים אנו עדים להופעתה של תנועת בתי הספר הקהילתיים , אשר הדגישה את חשיבות שיתוף הפעולה הממוסד בין בית הספר להורים . הנחת היסוד של תנועה זו הייתה כי באמצעות הידוק המגע בין בית הספר לקהילה יתווספו לבית הספר משאבים שיאפשרו קידום יעדים חינוכיים מגוונים ורבים , כשיפור הישגים לימודיים , הנחלת ערכים חינוכיים , תגבור הלכידות החברתית והעשרת אישיותם של המחנכים ) הרפז , . ) 1982 בית הספר הקהילתי נועד להשיג גיוון בתהליך חינוכם של תלמידי בית הספר והעשרתם , מתוך אמונה כי הקשר עם הקהילה עשוי לתרום לעבודתם החינוכית – לימודית של התלמידים . בית הספר הקהילתי הוגדר כמוסד חינוכי שבין שאר תפקידיו מצוי העיסוק בחינוך קהילתי , והוא נתפס ככזה המעניק שירותים לכלל תושבי השכונה . בפעולתו משולבים הורים ותושבים מהקהילה . קיימות בספרות מגוון עצום של הגדרות לבית הספר הקהילתי . מקצתן מתמקדות בקהילה ובצרכיה ומקצתן מתמקדות בבית הספר ובצרכיו . ישנן הגדרות מצומצמות המתמקדות בהיבט אחד של בית הספר הקהילתי ) תוכנית הלימודים , קשרים עם הורים ( וישנן רחבות יותר . דוגמה להגדרה מעין זו מציג יצחק פרידמן , המגדיר בית ספר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ