אסטרטגיית ההבדלה

ארגונים התלויים להישרדותם בקונפורמיות לכללים מוסדיים מרבים לעסוק בתהליך ההבדלה ) decupling ( היוצר חיץ בין הליבה הטכנית שלהם לבין סביבתם ) . ) Meyer & Rowan , 1977 החיץ יוצר שכבת מגן בין בית הספר וסביבתו , וכך מתמודד עם ניגוד הדרישות שבין לחצים ליעילות טכנית לבין הכללים המוסדיים . ללא אסטרטגיית ההבדלה , חוסר יעילותם של בתי הספר היה מתגלה לעיני כול . במילים אחרות , כדי להיתפס בסביבה כיעיל ואפקטיבי על בית הספר לדבוק בציפיות המנוסחות במיתוסים הרציונליים והאמונות המוסדיות וכך לזכות בלגיטימציה . אבל לשם כך על בית הספר להחביא את חוסר הקונפורמיות שלו , קרי את פעולותיו שאינן עולות בקנה אחד עם המצופה מבית ספר בנורמות המוסדיות . לפי הגישה המוסדית , בית הספר מנסה לבדל בין המבנה המוסדי שלו והפעולות הטכניות שבו , קרי תהליכי ההוראה – למידה . הבידול מחלק את בית הספר לשני חלקים : חלק אחד נקשר לסביבה המוסדית וחלק אחר יוצר פעולות טכניות . בתי ספר , למשל , מצופים לאמץ מדיניות או תוכנית חינוכית מסוימת כביטוי לתהליך חינוכי חדשני ) וכך לקבל לגיטימציה כבית ספר " טוב ” ( . אבל , בעשותם כן , מנהלי בתי ספר עשוי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ