קונפורמיות לכללים מוסדיים

עבור תיאורטיקנים מוסדיים , נורמות וערכים סביבתיים ממלאים תפקיד משמעותי ביותר בחידושים ושינויים בארגון . חידושים בבית הספר נוטים לקבל לגיטימציה על בסיס הערכות חברתיות ואמונות תרבותיות התומכות בהם , ועל בסיס התמיכה של סוכנויות פרופסיונליות ושל מחוקקים שונים ) . ) Meyer et al . 1992 במצב כזה , בתי ספר נדרשים לאמץ חידושים ושינויים שמקבלים תמיכה מוסדית , קרי נתפסים כ " נכונים ” בחברה בה הם פועלים ) Rowan . &) Miskel 1999 למשל , בתי ספר הפועלים בתנאי שוק תחרותי ) עקב פתיחת אזורי הרישום למשל ( , נמדדים בהתאם להישגי התלמידים שלהם , ולפיכך , עשויים לאמץ חידושים שנתפסים בציבור ככאלה שמגדילים את ההישגים הללו , גם כאשר תרומתם של חידושים אלו להישגים לא הוכחה . כך , אם הציבור מאמין כי הישגי התלמידים קשורים בסביבה פיזית מטופחת , הרי בתי ספר המטפחים את סביבתם זוכים להכרה כאפקטיביים בשיפור הישגי התלמידים , למרות שהקשר האמור לא הוכח אלא מהווה חלק ממיתוס רציונלי הרווח באותה חברה . מכאן עלינו לזכור כי יזמות איננה תוצאה רק של אישיות יצירתית ומחויבות לשינוי , ואלא גם מושפעת רבות מהסביבה המוסדית של הארגון , ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ