הגישה המוסדית לחקר הסביבה של בית הספר

הגישה המוסדית לחקר היחסים בין הארגון לסביבתו הפכה למקובלת מאוד בשיח של מינהל החינוך . הגישה , אשר שורשיה בכלכלה , במדע המדינה ובסוציולוגיה של ראשית המאה העשרים , קמה לתחייה בשנות השבעים בעבודתם של שני סוציולוגים בעלי שם , ג ‘ ון מאייר וריצ ‘ רד סקוט . גישתם שינתה בצורה ניכרת את הדרך שבה נחקרו ונתפסו ארגונים בתחום הסוציולוגיה של הארגונים . ייחודה של הגישה המוסדית בהדגישה את החשיבות של הסביבה החברתית והתרבותית הרחבה להבנת המתרחש בארגונים ) . ) Scott , 1995 הגישה ממשיגה מחדש את הסביבות הארגוניות , תוך הדגשת תפקידן של מערכות הידע , אמונות חברתיות , כללים ונורמות בעיצוב מבנה הארגון , בזרימת המשאבים המועברים אליו ובהבניית תפקודו הטכני . זאת ועוד , הגישה המוסדית דוחה את ההנחות הרציונליות העומדות בבסיס הגישות השונות להבנת הסביבה הארגונית , ומעמידה מולם הסברים תרבותיים וניתוחים קוגניטיביים ) , DiMaggio & Powell . ) 1991 ההנחה המרכזית העומדת בבסיס גישה זו הינה שהסברים רציונליים אינם מספיקים להבנת תופעות שונות המתרחשות בארגון וכי אלמנטים בסביבה התרבותית – סמלית של הארגון עשויים להסביר רבות מהתופע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ