פרק חמישי יחסי בית הספר וסביבתו

בפרקים הקודמים התוודענו להיבטים ארגוניים כמבנה , סמכות , פוליטיקה ותרבות של בית הספר . במשך שנים רבות התיאוריה הארגונית הקלאסית התמקדה בהיבטים פנימיים אלה בתוך הארגון , תוך התעלמות מסביבתו החיצונית . בעצם , הארגון נתפס כמערכת סגורה המקיימת יחסי גומלין מוגבלים ביותר עם סביבתה , ועיקר תשומת הלב הוקדשה לתהליכים המתרחשים בו , מתוך הנחה שהם אינם מושפעים מהסביבה אלא ממטרות הארגון ומהמאמץ להשגתן . אלא שהחל משנות השישים , חוקרים שונים בתורת הארגון הדגישו בכתביהם את חשיבותה של הסביבה להבנת תפקודו של הארגון . הסביבה נתפסה יותר ויותר כמשפיעה על הארגון וכמושפעת ממנו כאחד . מצד אחד , נפיצותם של משאבים ומידע בסביבה נחשבים כקריטיים ליכולתו של הארגון לפעול ולממש את המטרות שלו . מצד שני , הסביבה משמשת לחברי הארגון כר פעולה להשגת מטרות הארגון . מנהלים מבנים , מארגנים מחדש , בוררים ואפילו משנים מאפיינים רבים בסביבת הארגון על מנת להשיג בצורה יעילה יותר את מטרות הארגון . הם מנתחים את התכונות של הסביבה ואת המידע המלוקט ממנה . ארגונים יעילים הם אלה הפועלים בסביבתם בדרכים אסטרטגיות , יוצרים גשרים עם הסביבה תו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ