רשימת מקורות

אופלטקה , י ‘ ) . ) 2002 שחיקה והתחדשות : סיפור חייהן של מנהלות בתי ספר בישראל . באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון . בלידשטיין , י ‘ ) . ) 2003 ההלכה - עולם הנורמה היהודי . בתוך : ע ‘ בהרהולץ ) עורך ( , מסע אל ההלכה : עיונים בין – תחומיים בעולם החוק היהודי . תל – אביב : הוצאת ידיעות אחרונות . בלייז , ג ‘ ) . ) 2002 המיקרו – פוליטיקה של בית הספר : המכוונות הפוליטית היום – יומית של מורים כלפי מנהלים בעלי פתיחות . בתוך : א ‘ בן ברוך וש ‘ גור – רוזנבליט ) עורכים ( , אתגרים בניהול בית ספר . תל אביב : הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה . גלי , י ‘ ) . ) 1981 עימות בין מאקרו – פוליטיקה לבין מיקרו – פוליטיקה בחינוך . עיונים בחינוך , , 29 . 41 - 54 ויגודה , ע ‘ ) . ) 1998 פוליטיקה ארגונית : מאפיינים , גורמים והשכלות של תהליכי השפעה ביןאישים על ביצוע עובדים במינהל הציבורי בישראל . חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , אוניברסיטת חיפה . חיפה . רותם , ז ‘ ונוי , ב ‘ ) . ) 2000 נהלים בבית הספר : לקט חוזרי מנכ " ל , זכויות וחובות מורים , תלמידים והורים . ירושלים : משרד החינוך והתרבות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ