נקודת מבט פמיניסטית

חרף חשיבותו של המושג " כוח ” להבנת התהליכים המתרחשים בבית הספר , מחקרים מעטים בלבד בחנו את ההתנסויות של מנהלות בתי ספר בשימוש בכוח וסמכות ) יוצא דופן הוא מחקרה של . ) Fennell , 1999 זאת ועוד , אחת הטענות שהושמעו בשיח הפמיניסטי הוטחה כנגד המשמעות " הגברית ” שקיבל המונח " כוח ” בשיח הארגוני . כותבות פמיניסטיות ערערו על ההנחה כי כוח נקשר בשליטה , השפעה ודומיננטיות . לתפיסתן , כוח אינו בהכרח שליטה והשפעה על אחרים , אלא ניתן להמשגה כ " כוח באמצעות ” או כ " כוח עם ” . שימוש בסוג הכוח הראשון מבוסס על מודלים של ניהול משתף , המכוון להנעת עובדים לבצע מטרות קבוצתיות באמצעות חיזוק התחושה של שיתוף במטרות . שימוש בכוח השני כולל הבעת רגשות , פיתוח יחסים קרובים וכיוצא בזה . דיאן דנלפ ופאול גולדמן ) Dunlap & Goldman , 1991 ( פיתחו את המושג " כוח באמצעות ” , כוח שאינו תואם את ההגדרה הרווחת של כוח העולה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה ) ליניארי ( . " כוח באמצעות ” אינו בא לידי ביטוי בשליטה של אחד על אחר , אלא יש בו העצמה , חלוקת כוח בין אנשים ושימוש בכוח בשיתוף עם אחרים על מנת להשיג את המטרות הרצויות . מנהלים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ