המחקר על מיקרו–פוליטיקה בבית הספר

במחקר שנעשה בקנדה על האסטרטגיות המיקרו – פוליטיות שבהן משתמשים מנהלי בתי ספר ומורים בהתמודדם עם סוגיית העסקת מורים במשרה חלקית , בס יאנג ומרי ברוק ) Young & Brooks , 2004 ( מדגימות כיצד המנהלים מבנים מחדש את המציאות הארגונית על מנת להגדיל את מספר המורים המועסקים במשרה חלקית בבית הספר . בעקבות הרפורמה החינוכית הגלובלית ) ניהול עצמי של בית הספר , פתיחת אזורי רישום , יצירת תחרות בין בתי ספר וכדומה ( , מנהלי בתי ספר נזקקו ליותר מורים שהתמחו בתחום צר אך נדרש ומבוקש ) למשל , קרימינולוגיה , מדעי האסטרונומיה , צרפתית , מוסיקה ( . המורים במשרה חלקית יכלו לענות על צורך זה , אך הוראה בהיקף כזה נחשבה כלא רצויה שנים רבות במדינה זו . על מנת להצדיק את העסקתם של מורים במשרה חלקית , יצרו המנהלים מעין מציאות חדשה . הם טענו , למשל , ששיקולי תקציב , טובת התלמידים או רישום מועט של תלמידים לבית הספר , מחייבים העסקת מורים במשרה חלקית . כלומר , הם בנו מיתוסים המצדיקים את השינוי הארגוני . המורים שהועסקו במשרה חלקית ) כוחם הפוליטי בבית הספר היה מועט בשל חלקיות המשרה ( , נדרשו למספר אסטרטגיות מיקרו – פוליטיות לש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ