ההיבטים המיקרו–פוליטיים בבית הספר

אחד התחומים שבהם מתמקד מינהל החינוך בשלושת העשורים האחרונים הוא חקר התהליכים הפוליטיים המתחרשים בבית הספר , בהתבסס , בעיקר , על תיאוריות ומודלים שנוסחו במדעי המדינה ) לסקירה מקיפה על התחום . ) Scribner et al ,. 2003 אנשים בארגון נוהגים לפעול בדרכים שאינן בהכרח מתיישבות עם המטרות והצרכים של הארגון , אלא בעיקר עם צורכיהם ומטרותיהם האישיות . סטפאן בול ) Ball , 1987 ( תיאר את בית הספר כזירה של מאבקים , מקום שבו נקודות מבט אידיאולוגיות , ושאיפות וציפיות שונות וסותרות , שזורים זה לצד זה באופן בלתי נמנע , ומכאן ההצדקה לניתוח פוליטי של ארגון זה . אבל , ניתוח זה אינו פשוט לאור הקושי המחקרי לזהות תהליכים והשפעות של כוח בארגון השזורים בתוך מאגר היחסים הכללי המתנהל בו ) . ) Fleming & Spicer , 2014 ההנחה היא , כי כאשר קבוצות עבודה הופכות להיות מחויבות יותר ויותר למטרות שלהן עצמן , הן נוטות להתחרות עם קבוצות אחרות מתוך שאיפה לערער על פעולותיו של היריב . למשל , מדי פעם נוצרים עימותים בין מורים ממקצועות שונים על המשאבים המחולקים בין מרכזי המקצוע . כך , פוליטיקה ארגונית היא זירה שבה נאבקים על הקצאת המש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ