מהן האסטרטגיות להפעלת סמכות המנהל?

מסקירת הספרות עד כה , אנו למדים כי מנהל בית ספר המשתמש בכוח המומחיות ומפעיל סגנון מנהיגות המתחשב במורים ומכוונם לעבר מימושו של חזון חינוכי לבית הספר , עשוי ליהנות מתמיכה רבה של צוות המורים במנהיגותו ובסמכותו . לחלופין , מנהל המשתמש בכוח הכפייה עלול לגלות במהרה כי המורים מערערים על סמכותו . במילים אחרות , על מנת שסמכותו של המנהל תמומש , עליו לשקול את ההשפעה של הוראות מסוימות על המורים כקבוצה וכפרטים , ולהכיר בכך שהם יכולים לערער על הוראותיו אם הם יחושו כי אינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים שלהם . הספרות במינהל עסקים מציעה טקטיקות שונות שבהן יכול המנהל להשתמש בניסיונותיו להשפיע בהצלחה על המורים בבית הספר . ג ‘ רי יוקל וססליה פאלב ) Yukl & Falbe , 1990 ( זיהו שמונה טקטיקות עיקריות שבהן השתמשו מנהלים במפעלים ובארגונים עסקיים על מנת להשפיע על הכפופים להם לאמץ את הוראותיהם והנחיותיהם : . 1 התייעצות . שיתוף בקבלת החלטות או בתכנון השינוי . . 2 שכנוע רציונלי . שימוש בטיעונים הגיוניים ועובדתיים על מנת לשכנע שהתוצאה הרצויה תתרחש בפועל . . 3 השראה . הפחת רוח התלהבות על ידי פנייה לערכים ולרעיונות של ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ