מתי המנהל יכול לצפות להיענות מצד המורים?

לאור אי הוודאות הקיימת ביחס למידת היענותם של המורים להוראות המנהל , נשאלת השאלה מהם הגורמים התורמים לתגובה חיובית של המורים להפעלת סמכות של המנהל . אחרי הכול , חלק ניכר מזמנו של המנהל מוקדש להפעלת כוח , כלומר לניסיונותיו לגרום לאחרים לבצע את הוראותיו . למנהל מומלץ להשתמש במגוון מקורות של כוח , אבל עליו לזכור כי שימוש בסוג אחד של כוח עשוי להקל או לעכב שימוש בסוגים אחרים . למשל , שימוש בכוח כפייה עשוי לעכב את יכולתו של המנהל להשתמש בכוח הזיקה . ג ‘ רי יוקל ) Yukl , 2002 ( מציע למנהלים קווים מנחים לשימוש בכל אחד מחמשת מקורות הכוח . לדידו , על המנהל לשקול את התוצאות של הפעלת מקורות הכוח . שימוש בכוח הזיקה , למשל , מגדיל מחויבות ארגונית ואינו מוביל בדרך כלל להתנגדות . לעומת זאת , שימוש בכוח הכפייה עשוי להוביל להתנגדות רבה ולמחויבות מועטה . הכוח הלגיטימי וכוח התגמולים מגדילים את הסבירות להיענותם של הכפופים להוראות המנהל , אך לא בהכרח מתוך מחויבות ארגונית עמוקה . במצב מעין זה המורים עלולים לבצע את עבודתם בהתאם " לספר ” , קרי במינימום הנדרש על פי הגדרת תפקידם . בארגון סמי – פרופסיונלי כבית ספר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ